1

Арфаграфiчны слоўнiк беларускай мовы / Кандраценя I.У., Кунцэвiч Л.П. ; Ред. Лукашанец А.А. ; Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi

20 ноября 2024 в 10:00
Арфаграфiчны слоўнiк беларускай мовы / Кандраценя I.У., Кунцэвiч Л.П. - Мiнск : ТетраСистемс, 2009. - 704 с. - ISBN 978-985-470-861-4. - УДК: 811.161.3(075)