1

Lietuvos Metrika (1494-1506) = Lithuanian Metrica = Metryca Litewska = Литоская Метрика : Užrašymų knyga 6 / parenge Algirdas Baliulis ; Lietuvos istorijos institutas

20 ноября 2024 в 10:00
Lietuvos Metrika (1494-1506) : Užrašymų knyga 6 / parenge Algirdas Baliulis. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. - 516 p. - ISBN 978-9986-780-95-3. - УДК: 930.25(474.5)(476)