1

Асабiстыя архiвы ў складзе Нацыянальнага архiўнага фонда Рэспублiкi Беларусь : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата гiстарычных навук : 05.25.02 / Iванова В.С. ; Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт

20 ноября 2024 в 10:00
Асабiстыя архiвы ў складзе Нацыянальнага архiўнага фонда Рэспублiкi Беларусь : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата гiстарычных навук : 05.25.02 / Iванова В.С. - Мiнск, 2009. - 22 с. - УДК: 930.253(476)(043.3)