1

Iдэалогiя сарматызму ў грамадскiм i культурным жыццi беларускiх зямель Рэчы Паспалiтай у XVI-XVIII стст. : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата гiстарычных навук : 07.00.02 / Клiмуць Л.Я. ; Беларускi дзяржаўны педагагi ўнiверсiтэт iмя МаксiмаТанка

20 ноября 2024 в 10:00
Iдэалогiя сарматызму ў грамадскiм i культурным жыццi беларускiх зямель Рэчы Паспалiтай у XVI-XVIII стст. : аўтарэферат дысертацыi… кандыдата гiстарычных навук : 07.00.02 / Клiмуць Л.Я. - Мiнск, 2009. - 23 с. - УДК: 947.6.045(043.3)