1

"Думаете, что имеете дело с ребенком?!" / Наталия Портякова

20 октября 2001 в 10:00
"Думаете, что имеете дело с ребенком?!" / Наталия Портякова // Ведомости. - 2009. - 30 июня (№ 118). - С. 5