1

Losy jencow rosyjskich w powstaniu listopadowym, 1830 - 1831 / Jan Warminski ; redactor ksiazki Jozef Krzyzanowski

20 октября 2001 в 10:00
Losy jencow rosyjskich w powstaniu listopadowym, 1830 - 1831 / Jan Warminski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, 2006. - 268 s. - УДК: 9(438)