1

Prywatyzacja pracownicza : przemiany firm i ich zalog / Andrzej Jawlowski ; Instytut Studiow Polskiej Akademii Nauk

20 октября 2001 в 10:00
Prywatyzacja pracownicza : przemiany firm i ich zalog / Andrzej Jawlowski. - Warszawa : S.n., 2001. - 225 s. - ISBN 83-88490-13-3. - УДК: 338.242.4.025.88(438)