1

Асаблівасці развіцця дваранскага прамысловага прадпрымальніцтва на Палессі ў парэформенны перыяд (1861-1914) і некаторыя аспекты яго вывучэння ў беларускай і ўкраінскай гістарыяграфіі / В. А. Кахновіч

20 октября 2001 в 10:00
Асаблівасці развіцця дваранскага прамысловага прадпрымальніцтва на Палессі ў парэформенны перыяд (1861-1914) і некаторыя аспекты яго вывучэння ў беларускай і ўкраінскай гістарыяграфіі / В. А. Кахновіч // Веснiк БДУ. Серыя 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 2009. - № 2. - С. 10-14.