1

Plany i marzenia młodzieży o przyszłości : Studjum psychologiczne na podstawie ankiety Jozefy Joteyko w sprawie wyboru zawodu / F. Felhorska, S. M. Studencki ; Wydawnictwo naukowego towarystwa pedagogicnego

20 октября 2001 в 10:00
Plany i marzenia młodzieży o przyszłości : Studjum psychologiczne na podstawie ankiety Jozefy Joteyko w sprawie wyboru zawodu / F. Felhorska, S. M. Studencki. - Warszawa : S. A. Ksiaznica-AtlasLwow, 1933. - 272 s. - УДК: 37:001-057.87(438)