1

Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego / napisał Jan Dihm

20 октября 2001 в 10:00
Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie sejmu czteroletniego / napisał Jan Dihm. - Krakow : Skład Główny w kasie im. J. Mianowskiego, 1928. - 160 s. - (Prace historyczno-literackie : wydane z zasiłku wydziału nauki Min. W. R. i O. P; Nr. 29). - УДК: 32(092)(438)