1

Projekt nowej ustawy Konstytucyjnej (z komentarzem) / Jan Tarnowski ; wydanie posmiertne z przedmowa Dra Stanisława Tyszkiewicza

20 октября 2001 в 10:00
Projekt nowej ustawy Konstytucyjnej (z komentarzem) / Jan Tarnowski. - Krakow [і інш.] : Gebethner i Wolff, 1928. - 93 s. - УДК: 342.4(438)(094.5)(091)