1

Po dworach i wsi litewskiej : szkic / Mieczysław Jałowiecki

20 октября 2001 в 10:00
Po dworach i wsi litewskiej : szkic / Mieczysław Jałowiecki. - Toruń : Czcionkami pomorskiej drukarni rolniczej S. A. Rolniczej, 1928. - 42 s. - УДК: 821.162.1-4