1

Stołek dla wesołka / Jerzy Besala

20 октября 2001 в 10:00
Stołek dla wesołka / Jerzy Besala // Polityka. - 2010. - 23 stycznia (№4 (2740)). - S. 61-63.