1

O potopie za wodą / Jagienka Wilczak ; rozmawiała Jagienka Wilczak

20 октября 2001 в 10:00
O potopie za wodą / Jagienka Wilczak // Polityka. - 2010. - 23 stycznia (№4 (2740)). - S. 64-65.