1

Mały rocznik statystyczny, 1937 : [21-30 tysiac] / Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskie

20 октября 2001 в 10:00
Mały rocznik statystyczny, 1937 : [21-30 tysiac] / Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskie. - Warszawa : Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego, 1937. - 401 s. - УДК: 311(438)(058)(091)