1

"Богатство народов" Адама Смита / Карен Маккреди ; [перевел с английского П. А. Самсонов]

20 октября 2001 в 10:00
"Богатство народов" Адама Смита / Карен Маккреди. - Минск : Попурри, 2010. - 160 с. - (Книга на все времена). - ISBN 978-985-15-1038-8. - УДК: 330.8