1

Historja ustroju państw zachodnio-europejskich : Francja, Anglja, Niemcy / opracowane na podstawie wykładów I. Jaworskiego ; Kolo prawników studentów uniwersytetu Stefana Batorego w Wilne

20 октября 2001 в 10:00
Historja ustroju państw zachodnio-europejskich : Francja, Anglja, Niemcy / opracowane na podstawie wykładów I. Jaworskiego. - Na prawach rękopisu dla użytku słuchaczy U. S. B. - Wilno : Nakladem sekcji wydawniczej kola prawnikow studentow U. S. B., 1931. - [4], 136, [1] s. - УДК: 342(430)(44)(410.1)(091)