1

Miasta Litwy i Bialej Rusi / Halina Zawadzka

20 октября 2001 в 10:00
Miasta Litwy i Bialej Rusi / Halina Zawadzka. - Warszawa : druk J. Świętoński, 1919. - 38 c. - (Biblioteka komitetu obrony kresów wschodnich). - УДК: 94(476)(474.5)