1

Szto kożny sałdat pawinien wiedać ab Piłsudzkim / [Mimisterstwo spraw wojskowych]

20 октября 2001 в 10:00
Szto kożny sałdat pawinien wiedać ab Piłsudzkim / [Mimisterstwo spraw wojskowych]. - Warszawa : s. n., 1929. - 32 s. - УДК: 9(438)(476)(089.7)