1

Архитектура и внутреннее убранство православных храмов-памятников / С. Л. Вилейко

20 октября 2001 в 10:00
Архитектура и внутреннее убранство православных храмов-памятников / С. Л. Вилейко // XV Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры : (Мінск, 21 - 24 мая 2009 г.) : матэрыялы чытанняў / Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні. - Мінск. - ISBN 978-985-522-002-3. - С. 70-79.