1

Polska słuźba dyplomatyczna XVI - XVIII wieku / Instytut historii Polskiej Akademii nauk ; studia pod redakcją Zbigniewa Wojcika

20 октября 2002 в 10:00
Polska słuźba dyplomatyczna XVI - XVIII wieku / Instytut historii Polskiej Akademii nauk. - Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1966. - 487 s. - УДК: 341.7(438)(091)"15/17"