1

Nigdy od ciebie miasto… : Dzieje kultury Wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832 - 1863) / Malgorzata Stolzman

20 октября 2002 в 10:00
Nigdy od ciebie miasto… : Dzieje kultury Wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832 - 1863) / Malgorzata Stolzman. - Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, 1987. - 278 s. - УДК: 008(474.5-25)(091)