1

Litwa

20 октября 2002 в 10:00
Historja ustroju polski w zarysie / Stanisław Kutrzeba. - drugi wydanie. - Lwŏw; Warszawa : PRASA, 1921. - УДК: 321(474.5)(091). - T. 2: Litwa. - 1921. - 170 s. - УДК: 321(474.5)(091)