1

Kosciol prawoslawny na Bialostocczyznie w ocenie wladz II Rzeczypospolitej: wybor dokumentŏw : sytuacyjnesprawozdania Urzędu Wojewŏdzkiego w Białymstoku z lat 1928-1939 / Grzegorz Sosna

20 октября 2002 в 10:00
Kosciol prawoslawny na Bialostocczyznie w ocenie wladz II Rzeczypospolitej: wybor dokumentŏw : sytuacyjnesprawozdania Urzędu Wojewŏdzkiego w Białymstoku z lat 1928-1939 / Grzegorz Sosna. - Bialystok : s. n., 1991. - 116 s. - УДК: 271.2(438.15)(091)(047.32)