1

Komentarz językowy, ćwiczenia

20 октября 2002 в 10:00
Uczymy się polskiego : podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców : [w 3 częściach] / Barbara Bartnicka [i innych]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2010. - ISBN 978-83-214-1448-5. - УДК: 808.4-054.6(075). - T. 2: Komentarz językowy, ćwiczenia. - 2010. - 288 s. - УДК: 808.4-054.6(075)