1

Słownik języka polskiego : PWN / opracowaniе Lidia Drabik [i innych]

20 октября 2002 в 10:00
Słownik języka polskiego : PWN / opracowaniе Lidia Drabik [i innych]. - Wydanie zmienione i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo "Naukowe PWN", 2010. - 1357 s. - ISBN 978-83-01-14626-9. - УДК: 808.4-3(038)