1

T. 1

20 октября 2002 в 10:00
Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich / Mikołaj Siwicki. - Warszawa : Nakladem autora, 1992. - 335 s. - УДК: 9(477)(438). - T. 1 . - 1992. - 318 s. - УДК: 9(477)(438)