1

Komunisci Polska Stalin : 1918-1939 / Henryk Cimek

20 октября 2002 в 10:00
Komunisci Polska Stalin : 1918-1939 / Henryk Cimek. - Bialystok : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. - 202 s. - ISBN 83-03-0307-7. - УДК: 329.15(438)(091)"1918/1939"