1

Konstytucja Rosyiskiiej Socialistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej / Komisariat ludowy do spraw narodowosciowych, Komisariat polski, Wydział prasowo-wydawniczy ; dodatek napisał J. Porębski

20 октября 2002 в 10:00
Konstytucja Rosyiskiiej Socialistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej / Komisariat ludowy do spraw narodowosciowych, Komisariat polski, Wydział prasowo-wydawniczy. - Moskwa : druk W. Lemana, 1918. - 32 s. - УДК: 342.4(47)(094.5.072)