1

Архівы Магілеўскай і Мінскай рымска-каталіцкіх кансісторый: гісторыя, структура, склад дакументаў (1782-1918 гг.) : аўтарэферат дысертацыі… кандыдата гістарычных навук : 05.25.02 / Антановіч Зінаіда Васільеўна ; Беларускі дзяржаўны універсітэт

20 октября 2002 в 10:00
Архівы Магілеўскай і Мінскай рымска-каталіцкіх кансісторый: гісторыя, структура, склад дакументаў (1782-1918 гг.) : аўтарэферат дысертацыі… кандыдата гістарычных навук : 05.25.02 / Антановіч Зінаіда Васільеўна. - Мінск, 2011. - 24 с. - УДК: 930.253:282(476)(043.3)