1

Kodeks karny. Prawo o wykroczeniach oraz przepisy wprowadzajace Kodeks karny i prawo o wykroczeniach : rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 dz. U.R.P. Nr. 60, poz. 571, 572, 573, z objašnieniami oraz materjałani Komisji Kodyficyjnej Rz. P. / opracował Zygmunt Wusatowski

20 октября 2002 в 10:00
Kodeks karny. Prawo o wykroczeniach oraz przepisy wprowadzajace Kodeks karny i prawo o wykroczeniach : rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 dz. U.R.P. Nr. 60, poz. 571, 572, 573, z objašnieniami oraz materjałani Komisji Kodyficyjnej Rz. P. / opracował Zygmunt Wusatowski. - Krakow : Czcionkami drukarni Ludowej, 1932. - 335 s. - УДК: 343.2/.7(438)(094.4)