1

Polesie [Выяўленчы матэрыял] = Палессе : fotografie z lat 1925―1939 : фатаграфіі 1925―1939 гадоў : [publikacja towarzyszy wystawie: "Zofia Chomętowska. Między kadrami. Fotografie z lat 1925―1945", Narodowe Muzeum Historyczne Republiki Białorusi, Mińsk, 5 października ― 11 listopada 2011] / Zofia Chomętowska ; pod redakcją Karoliny Puchała-Rojek

20 октября 2002 в 10:00
Polesie [Выяўленчы матэрыял] : fotografie z lat 1925―1939 : фатаграфіі 1925―1939 гадоў : [publikacja towarzyszy wystawie: "Zofia Chomętowska. Między kadrami. Fotografie z lat 1925―1945", Narodowe Muzeum Historyczne Republiki Białorusi, Mińsk, 5 października ― 11 listopada 2011] / Zofia Chomętowska. - Warszawa : Archeologia Fotografii, 2011. - 271 с. - УДК: 908(476.7)(084)