1

Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят / А. Я. Камінскі ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры i мастацтваў

20 октября 2003 в 10:00
Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят / А. Я. Камінскі. - Мінск : Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры i мастацтваў, 2011. - 112 с. - ISBN 978-985-522-036-8. - УДК: 79:[394.2+398.3](476)(075.8)