1

Sejm Rzeczypospolitej Polskkiej. VII kadencja : przewodnik : [biogramy zostały opracowane na podstawie danych zawartych w kwestionariuszach posłow, zebranych przez Kancelarię Sejmu, autoryzowane przez posłow i poddane adiustacji edytorskiej przez Wydawnictwo Sejmone : stan z dnia 21 lutego 2012 r.]

20 октября 2004 в 10:00
Sejm Rzeczypospolitej Polskkiej. VII kadencja : przewodnik : [biogramy zostały opracowane na podstawie danych zawartych w kwestionariuszach posłow, zebranych przez Kancelarię Sejmu, autoryzowane przez posłow i poddane adiustacji edytorskiej przez Wydawnictwo Sejmone : stan z dnia 21 lutego 2012 r.]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - 511 s. - ISBN 978-83-7666-161-2. - УДК: 342.53(438)(092)