1

"На карце грамадскай мая дыспазіцыя - там, дзе радзіма, дзе мова, народ" : Вячаславу Рагойшу - 70 / Мікола Мішчанчук

20 октября 2004 в 10:00
"На карце грамадскай мая дыспазіцыя - там, дзе радзіма, дзе мова, народ" : Вячаславу Рагойшу - 70 / Мікола Мішчанчук // Роднае слова. - 2012. - № 6. - С. 26-28.