1

Rylcem i Trzciną : myśli Starożytnego Wschodu / wybrali i przełożyli T. Аndrzejewski, A. Szczudłowska, R. Ranoszek, W. Tubielewicz

20 октября 2004 в 10:00
Myśli srebrne i złote : [w 10 t.] / pod redakcja Edwarda Tryjarskego. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. - УДК: 821.162.1. - T. 1: Rylcem i Trzciną : myśli Starożytnego Wschodu / wybrali i przełożyli T. Аndrzejewski, A. Szczudłowska, R. Ranoszek, W. Tubielewicz. - 192 s. - УДК: 821.162.1