1

Madrosc panstwa srodka : z tekstów chińskich / wybrał i przełożył W. Jabłoński

20 октября 2004 в 10:00
Myśli srebrne i złote : [w 10 t.] / pod redakcja Edwarda Tryjarskego. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. - УДК: 821.162.1. - T. 8: Madrosc panstwa srodka : z tekstów chińskich / wybrał i przełożył W. Jabłoński. - 191 s. - УДК: 821.162.1