1

10 критериев оценки персонала / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова

20 октября 2004 в 10:00
10 критериев оценки персонала / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 157, [1] с. - (Вершина успеха). - ISBN 978-5-222-20049-0. - УДК: 005.95/.96