1

Karl Marks : (historja jego Zycia) / Franciszek Mehring ; Tłumaczył Mieczysław Kwiatkowski

20 октября 2004 в 10:00
Karl Marks : (historja jego Zycia) / Franciszek Mehring. - Warszawa : Książka, 1923. - 496 s. - УДК: 929=162.1