1

Асаблівасці функцыянавання фразеалагізмаў са структурай складанага сказа / Валянціна Васільеўна Маршэўская

20 октября 2004 в 10:00
Асаблівасці функцыянавання фразеалагізмаў са структурай складанага сказа / Валянціна Васільеўна Маршэўская // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2013. - № 1. - С. 36-39.