1

T. 3

20 октября 2004 в 10:00
Zbior pamiętnikow historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismow, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraiu naszym / przez J. U. Niemcewicza. - Warzawa : Drukiem N. Glucksberga, 1822. - УДК: 94(438)(093). - T. 3 . - 496 s. - УДК: 94(438)(093)