1

Pamiątki Starego Szlachcica Litewskiego / Henrik Rzewuski

20 октября 2004 в 10:00
Pamiątki Starego Szlachcica Litewskiego / Henrik Rzewuski. - Warszawa : Nakład i druk S. Lewentala, 1877. - 212, [1] p. - (Dzieła Henryka Rzewuskiego. Serya 1: Powieści historyczne). - УДК: 821.162.1-311.6