1

Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie : historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; [wstęp i objaśnienia J.N. Millera]

20 октября 2004 в 10:00
Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie : historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. - Warszawa : Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych, 1947. - XVI, 503 p. - (Biblioteka polonistyczna seria mickiewiczowska / pod redakcją T.Parnowskiego). - УДК: 821.162.1-1