1

Socjaldemokracja królestwa Polskiego i Litwy : materjaly i dokumenty 1914-1918 / opracowal B. Szmidt ; pod redakcją S. Krzyżanowskiego

20 октября 2004 в 10:00
Socjaldemokracja królestwa Polskiego i Litwy : materjaly i dokumenty 1914-1918 / opracowal B. Szmidt. - Moskwa : Robotnikow zagranicznych w ZSRR, 1936. - 411, [1] s. - УДК: 329.14"1914/1918"(091)(093.2)(438)(474.5)