1

Асаблівасці засваення беларускай драматургіі ў нацыянальным тэатральным мастацтве канца XX - пачатку XXI стагоддзя : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.01 Тэатральнае мастацтва / Смольская Крысціна Рычардаўна ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры"

20 октября 2004 в 10:00
Асаблівасці засваення беларускай драматургіі ў нацыянальным тэатральным мастацтве канца XX - пачатку XXI стагоддзя : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства : спецыяльнасць 17.00.01 Тэатральнае мастацтва / Смольская Крысціна Рычардаўна. - Мінск, 2013. - 24 с. - УДК: 792.2.09(476)(043.3)