1

"Модус переходности" как геоцивилизационный феномен бытия востояных славян / Людмила Владимировна Беринчик

20 октября 2005 в 10:00
"Модус переходности" как геоцивилизационный феномен бытия востояных славян / Людмила Владимировна Беринчик // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. - 2013. - № 2. - С. 116-121.