1

1918 - 1945 гг. : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (пa напрамках)» / П. А. Шупляк, С. І. Комар

20 октября 2005 в 10:00
Гісторыя навейшага часу : у 2-х частках / [Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт]. - Мінск : БДУ, 2013-. - (Класічнае ўніверсітэцкае выданне). - ISBN 978-985-518-878-1. - УДК: 94(100)(075.8). - Ч. 1: 1918 - 1945 гг. : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (пa напрамках)» / П. А. Шупляк, С. І. Комар. - 2013. - 175 с. - ISBN 978-985-518-879-8. - УДК: 94(100)(075.8)"1918/1945"