1

Асветніцкія матывы ў драматургіі Ігнація Быкоўскага (на прыкладзе камедыі "Demokrit, filozof grecki,mniemany waryat") / Г. А. Гладкова

20 октября 2005 в 10:00
Асветніцкія матывы ў драматургіі Ігнація Быкоўскага (на прыкладзе камедыі "Demokrit, filozof grecki,mniemany waryat") / Г. А. Гладкова // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. - 2013. - № 3. - С. 104-108.