1

QR-код как средство влияния на спрос / Варвара Тадеуш

20 октября 2005 в 10:00
QR-код как средство влияния на спрос / Варвара Тадеуш // Маркетинг: идеи и технологии. - 2013. - № 7. - С. 61-62