1

"Сынтакс беларускае мовы" Язэпа Лёсіка і айчынная граматыкаграфія (да пытання станаўлення сінтаксічнай нормы беларускай літаратурнай мовы) / Сяргей Важнік

20 октября 2005 в 10:00
"Сынтакс беларускае мовы" Язэпа Лёсіка і айчынная граматыкаграфія (да пытання станаўлення сінтаксічнай нормы беларускай літаратурнай мовы) / Сяргей Важнік // Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20-21 мая 2010 года / [рэдактары тома: С. М. Запрудскі, Г. А. Цыхун]. - Мінск. - ISBN 978-985-7026-51-7. - С. 313-321.